Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok K&B Partners, s.r.o., so sídlom Palackého 6403, 911 01 Trenčín, IČO: 36676306, DIČ: 2022254047, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiel Sro, vložka číslo 17071/R, adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácii: Palackého 6403, 911 01 Trenčín, mobilný kontakt: 0918 582 940, e-mail: krupa-ZVNC-kbpartners.sk.

  • spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu K&B Partners, s.r.o. podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.

  • K&B Partners, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je voľne stiahnuteľný nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou (dôležité je použiť všetky požadované body formulára).

  • K&B Partners, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.

  • v prípade uznania chyby zo strany K&B Partners, s.r.o., bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiadúci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované K&B Partners, s.r.o.

  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti K&B Partners, s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

  • reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 12.08.2008.

Formulár na stiahnutie: reklamačný formulár (.docx)


©2011 K&B Partners. Všetky práva vyhradené. Redakčný systém Reality Export, Top #1. Reality